• Ειδίκές κατασκευές σε καθιστικά , καρέκλες και τραπεζάκια πλασιώνουν αυτον τον επαγγλεματικό εξοπλισμό
    Ειδίκές κατασκευές σε καθιστικά , καρέκλες και τραπεζάκια πλασιώνουν αυτον τον επαγγλεματικό εξοπλισμό
  • Ειδίκές κατασκευές σε καθιστικά , καρέκλες και τραπεζάκια πλασιώνουν αυτον τον επαγγλεματικό εξοπλισμό
    Ειδίκές κατασκευές σε καθιστικά , καρέκλες και τραπεζάκια πλασιώνουν αυτον τον επαγγλεματικό εξοπλισμό
  • Ειδίκές κατασκευές σε καθιστικά , καρέκλες και τραπεζάκια πλασιώνουν αυτον τον επαγγλεματικό εξοπλισμό
    Ειδίκές κατασκευές σε καθιστικά , καρέκλες και τραπεζάκια πλασιώνουν αυτον τον επαγγλεματικό εξοπλισμό
Διογένης

Καφετέρια (Cafe) στη Πλάκα. Ειδίκές κατασκευές σε καθιστικά , καρέκλες και τραπεζάκια πλαισιώνουν αυτήν την επίπλωση καφετέριας.