• Μοντέρνα άποψη επίπλων με θέα όλη την Αττική (δωμάτια, σάλονι, roof garden).
    Μοντέρνα άποψη επίπλων με θέα όλη την Αττική (δωμάτια, σάλονι, roof garden).
  • Μοντέρνα άποψη επίπλων με θέα όλη την Αττική (δωμάτια, σάλονι, roof garden).
    Μοντέρνα άποψη επίπλων με θέα όλη την Αττική (δωμάτια, σάλονι, roof garden).
The Athens Gate
Ξενοδοχείο The Athens Gate

Μοντέρνα άποψη επίπλων με θέα όλη την Αττική (δωμάτια, σάλονι, roof garden). Έπιπλα ξενοδοχείου.