• Επίπλωση σε ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο. Πλήρης ξενδοχειακός  εξοπλισμός.
    Επίπλωση σε ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο. Πλήρης ξενδοχειακός εξοπλισμός.
  • Επίπλωση σε ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο. Πλήρης ξενδοχειακός  εξοπλισμός.
    Επίπλωση σε ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο. Πλήρης ξενδοχειακός εξοπλισμός.
Palmyra Hotel
Ξενοδοχείο Palmyra Hotel

Επίπλωση σε ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο. Πλήρης ξενδοχειακός  εξοπλισμός. Έπιπλα ξενοδοχείου.