• Πλήρης ξενοδοχειακός εξοπλισμός.
  Πλήρης ξενοδοχειακός εξοπλισμός.
 • Πλήρης ξενοδοχειακός εξοπλισμός.
  Πλήρης ξενοδοχειακός εξοπλισμός.
 • Πλήρης ξενοδοχειακός εξοπλισμός.
  Πλήρης ξενοδοχειακός εξοπλισμός.
 • Πλήρης ξενοδοχειακός εξοπλισμός.
  Πλήρης ξενοδοχειακός εξοπλισμός.
Cavo Spada
Ξενοδοχείο Cavo Spada

Πλήρης ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Τα έπιπλα μας πλαισιώνουν τη χανιώτικη φιλοξενεία (έπιπλα ξενοδοχείου  για, το lobby, το εστιατόριο, το καφέ (cafe), τα δωμάτια).