• Πλήρης ξενοδοχειακός εξοπλισμός επίπλων με πολυτέλεια στο νησί των ιπποτών (έπιπλα δωματίων.).
    Πλήρης ξενοδοχειακός εξοπλισμός επίπλων με πολυτέλεια στο νησί των ιπποτών (έπιπλα δωματίων.).
The Ixian Grand
Ξενοδοχείο The Ixian Grand

Πλήρης ξενοδοχειακός εξοπλισμός επίπλων με πολυτέλεια στο νησί των ιπποτών (έπιπλα ξενοδοχείου δωματίων).